Η Εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων καθώς και στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές ,είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρείας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Α.Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί ο χρήστης/πελάτης παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία.

Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί ο χρήστης/πελάτης. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο χρήστης/πελάτης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρείας, αλλιώς το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνίσταται, για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή το password σε τακτά χρονικά διαστήματα και η αποφυγή της χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password. Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 24 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του Ηλεκτρονικού Κατάστηματος.

Β. Τοίχος Προστασίας

Η πρόσβαση στα συστήματα (servers) ελέγχεται από τοίχος προστασίας, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.

Γ. Κρυπτογράφηση

Σε όποιο σημείο του site εισαχθούν από τον χρήστη/πελάτη προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit και ψηφιακή πιστοποίηση από την Comodo RSA https://www.comodo.com/). Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Κάθε φορά που ο χρήστης/πελάτης συνδέεται με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη/πελάτη και τα συστήματα της Εταιρείας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που αποστέλλονται πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.

Το σύστημα της Εταιρείας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Ομοίως, τα συστήματα της Εταιρείας αποστέλλουν στον χρήστη/πελάτη πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Δ. Απόρρητο Συναλλαγών

Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών των χρηστών/πελατών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/πελατών και των συναλλαγών τους, εκτος αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Ο χρήστης/πελάτης έχει την δυνατότητα να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση τεκμηρίωσης της ύπαρξης λάθους.

Σε κάθε περίπτωση το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες/πελάτες. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται με την εγγραφή του χρήστη/πελάτη ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών του. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν αρχειοθετεί με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών καρτών και στοιχεία ασφαλείας αυτών, καθώς η οποιαδήποτε τυχόν καταχώρηση από τη πλευρά των χρηστών/επισκεπτών γίνεται σε τρίτο διαδικτυακό ιστότοπο, ασφαλή και πιστοποιημένο.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.