Menu
Your Cart

​Πολιτική επιστροφών

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την αγορά τον αγαθών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν του άμεσου κόστους επιστροφής των αγαθών.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας (ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΟΘΩΝΟΣ 93, 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ, e-mail: contact@pokerstore.gr) ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την αγορά των αγαθών με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε από την ιστοσελίδα μας https://pokerstore.gr/downloads/Withdrawal_form_Pokerstore_GR.docx να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς (στο contact@pokerstore.gr)  το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης  χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό.  Σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε – στην κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκαν - στην Αττική Κίνηση Logistics Α.Ε., Θέση Λάκκο Καματερού Β Ήμερος Τόπος, Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ. 19300 (Τηλ. Κέντρο: +30-211-5559000) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Εσείς φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών. Σε περίπτωση που τα αγαθά επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε αποζημίωση από εσάς, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των αγαθών και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι εσάς.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει η Εταιρεία και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης

β. την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη/πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένων

γ. την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα

δ. την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

ε. την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία

στ. την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση

ζ. την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του χρήστη/πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης.